Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
Nâng cao vị thế phụ nữ qua thực hiện bình đẳng giới

Thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Điện Biên Đông đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác BĐG, như: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề; tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị… qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Đông đảo phụ nữ huyện Điện Biên Đông tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức.
 Các tin nổi bật
Cùng hành động để chấm dứt tình trạng tảo hôn
Hội thảo Đối thoại xã hội, năng suất và điều kiện làm việc
Đào tạo nghề cho LĐNT ở Mường Ảng còn nhiều khó khăn
Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 81.000 hộ người có công
  Văn bản mới ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
Thông tư hợp nhất số 3875 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Thông tư hợp nhất số 3874 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016
Quyết định số 1791/QĐ-TTg, ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 của Chính phủ
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyế định sô 1015/QĐ-LĐTBXH, ngày 29/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH
  Phóng sự ảnh
test2
test1
Ảnh hoạt động của Sở
 
 Chỉ đạo điều hành
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016
...
Cảnh báo các tập tin chứa mã độc
 Văn bản dự thảo
v/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/8/2015
/editor_upload/Du thao sua doi Nghi dinh 48_2015_ND_CP.doc/editor_upload/Van ban 2944 cua UBND tinh.doc/editor_upload/Cong van de nghi phoi hop.doc ...
 Đoàn TNCSHCM
Các hoạt động Đoàn Thanh niên
Các đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động...
 Cải cách hành chính
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016
 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016...
 Giới thiệu chung
Giới thiệu quá trình phát triển
Quá trình phát triển Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với đất nước. Vì thế, t10.0pt;font-family:Tahoma;color:#333399">Lao...
 Tin tức & Sự kiện
Nâng cao vị thế phụ nữ qua thực hiện bình đẳng giới
Thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Điện Biên Đông đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác BĐG, như: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề; tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốne-height:...
Cùng hành động để chấm dứt tình trạng tảo hôn
Hội thảo Đối thoại xã hội, năng suất và điều kiện làm việc
Đào tạo nghề cho LĐNT ở Mường Ảng còn nhiều khó khăn
 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục
Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
...
Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
Thủ tục “Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
Thủ tục “Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
 Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.          I. Chức năng của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.Sở Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc uBiên.

Chức năng và nhiệm vụ
 Thông báo
Thông báo Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 5, năm 2016)
Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Nhật cho 4 khóa ứng với...
Tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh
Công điện của Thủ tướng ứng phó với bão số 2
Thông báo tuyển dụng công chức
 Tin tức & sự kiện
 
Số lượt truy cập
67029